Themadienst lucht, beadem me, ruis

Themadienst lucht, beadem me, ruis

In aanloop naar Op het Spel worden vier themadiensten georganiseerd in de Nieuwe Kerk rond de elementen aarde, lucht, water, vuur.  De tweede dienst vindt plaats op 19 november en heeft als thema lucht. De dienst wordt georganiseerd samen met het Jonge Harten...