Op het Spel heeft een bijdrage van € 2500 gekregen van Rabobank Groningen vanuit Coöperatief Dividend. Op 22 januari kregen secretaris Tjitske Douma van de Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk en dominee Evert Jan Veldman de cheque overhandigd. De Vereniging Vrienden van de Kerk is een van de organisaties die Op het Spel financieel mogelijk maken. Naast Op het Spel kregen nog vijf andere projecten een bedrag van de Rabobank. Jaarlijks kent de Rabobank vanuit Coöperatief Dividend bedragen toe aan vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling in regio Stad en Midden Groningen. Het gaat daarbij om maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, voeding en inclusieve samenleving.